Oceány bez plastů/oceans without plastics

července 09, 2018


Krásný pondělí!
Ať už se podíváme kamkoli všude jsou plasty. Jdete do nákupního centra a pití v plastu, kosmetika, jídlo a oblečení. Všude najdete spoustu zbytečných plastových obalů,které by se daly ušetřit. Před pár dny jsem se nechala inspirovat zpěvačkou  a raperkou, která se nechala inspirovat stránkou Lush!

Na stránkách najdete různé články a také výzvu, kterou můžete podpořit hashtagem #NahataVyzva.

#NahataVyzva
Na stránkách Lush najdete přesná pravidla,která vás provedou celou výzvou. Prosím udělejte malé změny s velkým dopadem. Výzva je rozdělena na pondělí, úterý, středu, čtvrtek,pátek, sobotu a neděli. Každý den je jiný a každým dnem můžete pomoci zvířatům a přírodě. 

Oceány pokrývají 71% povrchu Země. Dostává se do nich min. 8 mil. tun plastu ročně. Tak proč nechtít zastavit plastovou vlnu!?
...............................................................

Beatiful Mondey!
 Whetever we look everywhere there are plastics. You go to a shopping mall and drink in plastic, comestics,food and clothing. Everywhere you will find a lot of unnecessary plastics packing that could be save. A few days ago, U was inspired by a singer and rapper who was inspired by the Lush!

You will find various articles on the site, as well as a challenge that you can support with #NakedCall.

#NakedCall
You will find the exact rules on the Lush website that will make you whole. Please make small changes with a big impact. The call is divided into Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday a Sunday.Every day is different and every day you can help animals and nature.

The oceans cover 71% off the Earth's surface. They are mined in them 8 mil. tons of plastic per year. So why not want  to stop the plastics wave?!

Toto!/This!Ne toto!/Not this!2 komentáře:

Používá technologii služby Blogger.